News

  • Slovenčina
  • English

Podpora pre git

Do všetkých balíkov sme ZDARMA pridali podporu pre jeden z najrozšírenejších systémov riadenia revízií, git. Zatiaľ sa jedná o testovaciu prevádzku, takže akékoľvek problémy hláste našej technickej podpore. git môžete ovládať prostredníctvom SSH.

Podpora CGI

Do všetkých balíkov sme pridali podporu CGI skriptov. Podpora v súčasnosti zahŕňa programovací jazyk Python avšak ďalšie jazyky budeme postupne pridávať.

Inštalácia na jedno kliknutie

Do administračného rozhrania sme pridali možnosť inštalácie softvéru na jedno kliknutie! Momentálne je takto možné nainštalovať Joomlu 2.5 a 3.2 avšak postupne budeme pridávať ďalší softvér.