News

  • Slovenčina
  • English

Podpora Let's Encrypt

Pre všetkých klientov sme spustili podporu bezplatných SSL certifikátov Let's Encrypt. Poďte šifrovať s nami!

Podpora pre git

Do všetkých balíkov sme ZDARMA pridali podporu pre jeden z najrozšírenejších systémov riadenia revízií, git. Zatiaľ sa jedná o testovaciu prevádzku, takže akékoľvek problémy hláste našej technickej podpore. git môžete ovládať prostredníctvom SSH.

Podpora CGI

Do všetkých balíkov sme pridali podporu CGI skriptov. Podpora v súčasnosti zahŕňa programovací jazyk Python avšak ďalšie jazyky budeme postupne pridávať.