News

  • Slovenčina
  • English

Zmeny v balíkoch služieb

Od 03.12.2012 zavádzame výrazné a velmi pozitívne zmeny v balíkoch služieb a pridávame nový balík MINI, ktorý je poskytovaný úplne zdarma k ľubovolnej novej doméne.

Podpora IPv6

Od dnešného dňa sú všetky naše služby a u nás hostované domény prístupné aj prostredníctom internetového protokolu verzie 6 (IPv6).

Kreditový systém

Od dnešného dňa do našich služieb pridávame plnú podporu kreditového systému, ktorý popri možnosti platby faktúrou pridáva aj možnosť úhrady pomocou predplateného kreditu. O aktiváciu môžete požiadať našu technickú podporu.