News

  • Slovenčina
  • English

PHP knižnica pre API

Spoločnosť ELBIA, s. r. o. pre svojich klientov prístupnila PHP knižnicu, ktorá výrazným spôsobom zjednodušuje komunikáciu s naším API pre administračné rozhranie a tak umožňuje jeho integráciu do externých informačných systémov. PHP knižnicu je možné stiahnuť na tejto stránke.

Prechod na euro

Naša spoločnosť si váži svojich klientov a preto v súlade s Etickým kódexom pre zavedenie eura spĺňame všetky zákonom stanovené podmienky pre zobrazovanie duálnych cien už druhý deň po vyhlásení konverzného kurzu.

Zlacnenie českých domén

Dnešným dňom sme zlacneli české domény (koncovka .cz) na 303,- Sk/rok!