News

  • Slovenčina
  • English

Patríme medzi najväčších registrátorov

Spoločnosť ELBIA, s. r. o. sa v pár uplynulých dňoch zaradila do prvej 15-tky najväčších registrátorov slovenských národných domén na svete.

PHP knižnica pre API

Spoločnosť ELBIA, s. r. o. pre svojich klientov prístupnila PHP knižnicu, ktorá výrazným spôsobom zjednodušuje komunikáciu s naším API pre administračné rozhranie a tak umožňuje jeho integráciu do externých informačných systémov. PHP knižnicu je možné stiahnuť na tejto stránke.

Prechod na euro

Naša spoločnosť si váži svojich klientov a preto v súlade s Etickým kódexom pre zavedenie eura spĺňame všetky zákonom stanovené podmienky pre zobrazovanie duálnych cien už druhý deň po vyhlásení konverzného kurzu.