News

  • Slovenčina
  • English

Prechod na euro

Naša spoločnosť si váži svojich klientov a preto v súlade s Etickým kódexom pre zavedenie eura spĺňame všetky zákonom stanovené podmienky pre zobrazovanie duálnych cien už druhý deň po vyhlásení konverzného kurzu.

Zlacnenie českých domén

Dnešným dňom sme zlacneli české domény (koncovka .cz) na 303,- Sk/rok!

Nové doménové koncovky

Naša ponuka domén bola doplnená o domény s nasledujúcimi koncovkami: .at .pl .be .ch .li .lt .lv .cn .fm .in .io .jp .la .ms .sc .sg .sh .tc .vg